MENU
Aula_close Layer 1

Tilgængelighedserklæring

Jævnfør Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. LBK 810 skal hjemmesiden linke til tilgængelighedserklæringen.

Erklæringen kan læses via dette link:

https://bornholmsheldagsskole.aula.dk/was