MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

 VÆRDIGRUNDLAG:

 ”BØRN, DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET”

 ”BØRN GØR DET RIGTIGE, HVIS DE KAN”

 ”UDFORDREDE ELEVER ER IKKE ONDE BØRN - DE VIL ALLE INDERST INDE GERNE GØRE DET SÅ GODT SOM MULIGT OG VIL GERNE HAVE DET RART MED ANDRE BØRN”

”UDFORDREDE BØRN ER SUNDE BØRN DER REAGERER PÅ OMGIVELSERNE”

 ”ENHVER PÆDAGOGISK HANDLING FORETAGES MED UDGANGSPUNKT I BARNETS SITUATION”

 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning:

Den gode fremtoning forstås meget bredt: sprogbrug, kropssprog, påklædning, opførsel, respekt for andre og deres ejendele, samværsregler, udvikling af sociale færdigheder, anerkendelse og respekt af hinandens forskelligheder og forskellige meninger, kulturer og baggrunde.

  1. Forældre og personale har et fælles grundlæggende ansvar for barnets sprogbrug og fremtoning. Det forventes, at voksne siger fra, når børns sprogbrug ikke er passende, og når sprogbrug kan støde andre mennesker
  2. Både børn og voksne bruger som udgangspunkt et anerkendende sprog. Når vi henvender os til hinanden, skal vi altid gøre opmærksom på de gode ting, vi ser og hører
  3. Brug en venlig henvendelse, hvis du får brug for at fortælle andre, at du synes dårligt om det, de siger eller gør
  4. Påklædning udsender signaler. Både børn og voksne tilpasser deres påklædning til forskellige situationer
  5. Man udviser positive holdninger overfor andres meninger, tro og overbevisninger
  6. Man er hensynsfuld og hjælper, når der er brug for det. Være til at stole på og stå ved sine handlinger
  7. Man er en god kammerat og kollega
  8. Truende adfærd tolereres ikke
  9. Mobning tolereres ikke