MENU
Aula_close Layer 1

Udbud af uddannelse

Heldagsskolen er et skoletilbud underlagt folkeskoleloven til elever med adfærdsmæssige og emotionelle udfordringer, autisme, ADHD og elever med tilknytningsforstyrrelser.
 
Heldagsskolen har eksisteret siden 1993 og er en af Bornholms Regionskommunes to specialskoler.

Heldagsskolen er opdelt i selvstyrende teams, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt og ligeværdigt sammen om at skabe den bedst mulige skoledag for hver enkelt elev. De enkelte teams danner selv undervisningsgrupper á ca. 5-7 elever ud fra både faglige og sociale forudsætninger, og der er oftest en pædagog og lærer tilstede.

Eleverne går i skole fra kl. 8.00 - 15.30 hver dag. I dette tidsrum ligger både fagdelt undervisning, understøttende undervisning samt et specialpædagogisk fritidstilbud.

Det er Visitationen under PPR der visiterer elever til Heldagsskolen.

Når eleven er visiteret til Heldagsskolen, vurderes det i hvilket team eleven matches bedst. Heldagsskolen kan hente informationer til dette arbejde gennem PPR og den afgivende skole, endvidere kan der indkaldes til et møde med forældrene, hvor disses forventninger og skolens muligheder drøftes.

Når den endelige placering af eleven er besluttet, indkaldes forældre og elev til et møde på skolen, hvor primær og sekundær kontaktperson samt teamets leder deltager. På dette møde fortæller eleven og forældrene om de vanskeligheder eleven har, og skolen fortæller om hverdagen, og der afstemmes forventninger til elevens skolegang på Heldagsskolen.

Elevens kontaktperson på Heldagsskolen tager dernæst kontakt til den afgivende skole for at etablere et møde, hvor den viden den afgivende skole har om eleven overleveres. Elevens forældre kan inviteres til dette møde. Mødet afholdes på Heldagsskolen.